top of page

סימני הדפסה

עודכן: 7 בפבר׳ 2023

על מנת לאפשר דיוק של גליונות ההדפסה בדפוס אופסט ביישור, חיתוך וערכי צבע מתאימים, אנו מוסיפים סימני עזר סימני לגליונות שיאפשרו לקבל תוצאה אחידה בכל הגליונות, סימנים אלה מוסרים בתהליך הייצור ואין להם זכר בתוצאה הסופית.
פסי צבע


פסי צבע, או פסי בקרת צבע, מודפסים באזור החיתוך של גיליון ההדפסה. מפעילי המכונה משתמשים בפסי הצבע כדי לבדוק צפיפות דיו, איזון צבעים, בעיות עם גווני דיו ותקלות בשמיכות וגלילי ההדפסה.


רגסטרטציה


רגסטרציה היא מושג המתאר את יישור הקו של 4 רשתות ההדפסה והחפיפה בינהם של צבעי היסוד בתהליך ההדפסה (CMYK) ציאן, מגנטה, צהוב ושחור. אנו מוסיפים סימני רישום לגליונות העבודה ולפלטות ההדפסה שעוזורות למפעיל המכונה ליישר קו בין כל ראשי ההדפסה על מנת לקבל תוצאה אחידה של הדפסה. ללא קבלת התוצאה הרצויה, מפעיל המכונה, יודע שהעבודה לא מודפסת כהלכה ויבצע התאמות נוספות.

הרגסטרציה מטרתה למנוע תקלות כגון תמונות מטושטשות שבהם שארבעת הצבעים לא מודפסים בצורה מישורת קו ואז נקבל אפקט ״רוח רפאים״ של שכבות צבע לא מיושרות גורמות לטשטוש התמונ והטקסט.


Comentários


bottom of page